Posted in Aktiviteler

Hukuki Net Forumları Yeni Kategorizasyon

Hukuki net forumlarındaki kategorizsayonun daha da bilimselleştirilmesi için hukuk forumlarında çaplı değişiklik yapılması hakkındaki Yönetim Kurulu toplantısı neticesinde görevlerimize başladık. Oldukça zor bir iş görünüyordu….

Continue Reading... Hukuki Net Forumları Yeni Kategorizasyon