Posted in Hukuki NET Hakkında

Kamu Yararı

Kimi yazarlar “kamu yararı” yerine “toplum yararı” denilmesi gerektiğini savunmaktadırlar. Toplumun yararlarının, toplumun tümü tarafından paylaşılması gerektiği genel ve modern olan düşüncedir. Sosyal hayat içerisinde…

Continue Reading... Kamu Yararı