Avukatlar

“Avukatlar bir makasın yek değerine zarar vermeyen çifte bıçağına benzerler. Fakat aralarına girenlerin vay haline.”

Ogustin Brohal

“Avukatlık mesleklerin en iyisi ve en kötüsüdür.”

Esope

“Avukat, adalet huzurunda savunmayı meslek edinen kişidir.”

Littré

Author: Av.Emrah Yavuzcan

www.hukuki.net yöneticisi

Bir cevap yazın