İnternette Sansür Mü Koruma Tedbiri Mi?

Sansür İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun’un 3. ve 8. maddeleri 23 Kasım 2007 tarihi itibariyle yürürlüğe girecektir.

Kanunun 3. maddesini incelediğimizde, içerik, yer ve erişim sağlayıcıları hakkında bilgilerin uygun ve güncel şekilde açıklanması zorunluluğunu görmekteyiz. Kanundaki tanımlara göre

Erişim sağlayıcı: Kullanıcılarına internet ortamına erişim olanağı sağlayan her türlü gerçek veya tüzel kişileri,

İçerik sağlayıcı: İnternet ortamı üzerinden kullanıcılara sunulan her türlü bilgi veya veriyi üreten, değiştiren ve sağlayan gerçek veya tüzel kişileri,

Yer sağlayıcı: Hizmet ve içerikleri barındıran sistemleri sağlayan veya işleten gerçek veya tüzel kişileri,
ifade eder.

Yine, 23 Kasım 2007 tarihinde yürürlüğe girecek olan 8. maddede gösterilmiş bulunan katalog suçlar hakkında YETERLİ ŞÜPHE olması durumunda erişimin engellenmesi kararının verileceği belirtilmiştir. Soruşturma evresinde hakim, kovuşturma evresinde mahkeme tarafından verilecek bu karar bir koruma tedbiridir. Dolayısıyla bu karara itiraz, CMK’daki koruma tedbirlerine itiraz usulünce yapılır. Katalog olarak öngörülen suçlar şu şekildedir;

a) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununda yer alan;

1) İntihara yönlendirme (madde 84),
2) Çocukların cinsel istismarı (madde 103, birinci fıkra),
3) Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırma (madde 190),
4) Sağlık için tehlikeli madde temini (madde 194),
5) Müstehcenlik (madde 226),
6) Fuhuş (madde 227),
7) Kumar oynanması için yer ve imkân sağlama (madde 228),
suçları.

b) 25/7/1951 tarihli ve 5816 sayılı Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar Hakkında Kanunda yer alan suçlar.

Hukuki NET’te konu hakkındaki forumu izlemek için tıklayınız.

Author: Av.Emrah Yavuzcan

www.hukuki.net yöneticisi

Bir cevap yazın